Lệnh Reset Trong Game
 • /autoreset : Lệnh Reset thường
 • /autoresetvip : Lệnh Reset Vip

Lệnh Cộng Điểm Nhanh
 • /addstr xxx : Cộng sức mạnh
 • /addagi xxx : Cộng nhanh nhẹn
 • /addvit xxx : Cộng sức khỏe
 • /addene xxx : Cộng năng lượng
 • /addcmd xxx : Cộng mệnh lệnh

Lệnh Tẩy Điểm Nhanh
 • /freepoint xxx : Tẩy toàn bộ điểm
 • /freestr xxx : Tẩy sức mạnh
 • /freeagi xxx : Tẩy nhanh nhẹn
 • /freevit xxx : Tẩy sức khỏe
 • /freeene xxx : Tẩy năng lượng

Lệnh thường dùng
 • /post Nội dung : Chat toàn Server
 • /pkclear : Rửa tội
 • /GuildWar Tên Guild : Chiến Guild
 • /BattleSoccer Tên Guild : Thi đấu đá bóng tại Stadium (Arena)
 • /Request on ( off ) : Bật tắt chức năng nhận lệnh từ người khác
 • /Move hoặc /Warp : Di chuyển đến một map (ví dụ : /move noria)

Lệnh của chủ Guild
 • @ : Là nói chuyện giữa các thành viên trong Guild
 • @@ : Là PM cả Guild + cả Guild Liên Minh
 • @> : Là Thông Báo Trên Kênh Guild , thông tin này sẽ đc các thành viên nhìn thấy khi họ mới Log NV + Đổi NV

Lệnh cưới hỏi
 • MU mình không sử dụng chức năng kết hôn, vì nó gây mất cân bằng giữa người biết dùng lệnh và người không biết dùng lệnh kết hôn
 • Gây mất hấp dẫn trong PK, vì có thể dùng lệnh /tracemarry để hồi sinh đến chỗ Vợ/Chồng (nếu cặp đôi đi PK cùng nhau)

Lệnh biểu cảm
 • /Dance : Nhảy Dance
 • Respect : Quỳ xuống cầu xin
 • ^_^, haha, hehe : Cười
 • Good, Wow : 1 trong 2 từ sẽ có tư thế vỗ tay bốp bốp
 • Rush : Tư thế tấn công
 • Sir : Tư thế chào đại ca
 • T_T : Ôm đầu đau khổ
 • Win : Giơ tay chiến thắng
 • Go go go : Tấn công
 • Hello : Chào
 • Bye bye : Tạm biệt
 • ; : Gãi đầu