Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 03/02/2021
- Kết thúc: 24h00' ngày 09/02/2021

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
08/02 - 09/02 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL

(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ chung)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Romano 0 / 85 / 400 Grand Master 09/02 00:41:14

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 MaxPing 0 / 85 / 400 Blade Knight 09/02 01:20:38

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Might 0 / 85 / 400 Muse Elf 09/02 01:14:20

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Huaans 0 / 85 / 400 Duel Master 09/02 00:30:09

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 HPClear 0 / 85 / 400 Lord Emperor 09/02 00:46:20

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 KhaZix 0 / 85 / 400 Dimension Master 09/02 00:41:32

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Chip 0 / 85 / 400 Rage Fighter 09/02 00:49:02


--- Chế độ gộp bài viết ---

Giải thưởng đã được trao trực tiếp vào thùng đồ chung các thành viên được giải.