Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 15/09/2021
- Kết thúc: 24h00' ngày 18/09/2021

- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)

(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ZaBuZa 0 / 55 / 400 Soul Master 18/09 00:50:45

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 AnhGM 0 / 55 / 400 Blade Master 18/09 00:44:01

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 BLUEMING 0 / 55 / 400 Hight Elf 18/09 00:25:44

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 zzzMGzzz 0 / 55 / 400 Duel Master 18/09 01:01:38

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 NhinBoAk 0 / 55 / 400 Lord Emperor 18/09 00:49:29

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 NumLock 0 / 55 / 400 Dimension Master 18/09 00:28:05

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 XaHoiDen 0 / 55 / 400 First Master 18/09 00:36:57