Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 15/09/2021
- Kết thúc: 24h00' ngày 21/09/2021

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
20/09 - 21/09 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL

Các Thành viên được giải giao dịch với [NPC]Gift tại lorencia server 1 để nhận phần thưởng.
# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ViNaTaBa 0 / 85 / 400 Grand Master 21/09 00:50:52

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 AnhGM 0 / 85 / 400 Blade Master 21/09 00:48:37

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 BLUEMING 0 / 85 / 400 Hight Elf 21/09 00:24:11

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Scofield 0 / 85 / 400 Duel Master 19/09 16:17:27 21/09 00:32:43

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Hermes 0 / 85 / 400 Lord Emperor 17/09 20:02:58 21/09 00:39:43

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 NumLock 0 / 85 / 400 Dimension Master 21/09 00:52:42

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 XaHoiDen 0 / 85 / 400 First Master 21/09 00:45:38


--- Chế độ gộp bài viết ---

Các Thành viên được giải giao dịch với [NPC]Gift tại lorencia server 1 để nhận phần thưởng.