Đua top Bang Hội Tranh Hùng
- Bắt đầu: 13h00' ngày 15/09/2021
- Kết thúc: 24h00' ngày 25/09/2021


Nội dung sự kiện:
• Sau khi kết thúc sự kiện Ban tổ chức sẽ công bố danh sách 3 Bang hội mạnh nhất để trao thưởng, phần thưởng được trao cho 3 chủ Hội vì thế các bạn tự phân chia cho đồng đội của mình.
Point Tổng của Bang hội phải > 150k Point.
Lưu ý:
- Các Guild có số thành viên Clone > 50% sẽ không được chấp nhận.
- Chỉ tính tối đa 30 thành viên trong 1 Guild, nếu nhiều hơn số 30 thì sẽ bị loại.


Xếp hạng Phần Thưởng
1 120 Ngọc Ước Nguyện
120 Ngọc Tâm Linh
2 90 Ngọc Ước Nguyện
90 Ngọc Tâm Linh
3 60 Ngọc Ước Nguyện
60 Ngọc Tâm Linh

Các chủ Guild được giải giao dịch với [NPC]Gift tại lorencia server 1 để nhận phần thưởng.

# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Reset Tổng Point Tổng
0 HaHaHaHa KaTaRiNa
> 50% thành viên Clone 2.184 408.510
0 YangHo XaHoiDen > 50% thành viên Clone 2.286 405.779
1 AnhEmMu NumLock 17 1.406 208.382