Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 10/10/2021
- Kết thúc: 24h00' ngày 13/10/2021

- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)

(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 MaxButFree 0 / 55 / 400 Grand Master 13/10 00:34:34

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 OkDK 0 / 55 / 400 Blade Knight 13/10 01:29:41

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 MaxPing 0 / 55 / 400 Hight Elf 13/10 00:21:57

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Scofield 0 / 55 / 400 Duel Master 13/10 01:00:22

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Chưa MAX RS/LV 0 / 55 / 400 DarkLord

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ChiDep 0 / 55 / 400 Dimension Master 13/10 00:40:14

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 HoTaCai 0 / 55 / 400 First Master 13/10 00:44:34