Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 10/10/2021
- Kết thúc: 24h00' ngày 16/10/2021

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
15/10 - 16/10 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL

(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ chung)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 MaxButFree 0 / 85 / 400 Grand Master 16/10 00:31:01

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Scofield 0 / 85 / 400 Blade Master 14/10 12:27:29 16/10 00:32:03

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 MaxPing 0 / 85 / 400 Hight Elf 16/10 00:27:58

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 100usd1dem 0 / 85 / 400 Duel Master 16/10 00:58:10

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 AnhChuaTe 0 / 85 / 400 Lord Emperor 16/10 00:47:30

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ChiDep 0 / 85 / 400 Dimension Master 16/10 00:35:57

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ChiLaAcPhu 0 / 85 / 400 First Master 13/10 22:17:19 16/10 00:48:21


--- Chế độ gộp bài viết ---

Giải thưởng được trao trực tiếp vào thùng đồ chung của các thành viên đạt giải.