Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 14/11/2021
- Kết thúc: 24h00' ngày 17/11/2021

- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)

(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)
# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 GaoDo 0 / 55 / 400 Grand Master 17/11 01:52:31

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 butsss 0 / 55 / 400 Blade Knight 17/11 02:29:18

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 CLEOPATRA 0 / 55 / 400 Muse Elf 17/11 00:49:09

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 OSCAR 0 / 55 / 400 Magic Gladiator 17/11 01:15:20

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 cuibap 0 / 55 / 400 Lord Emperor 17/11 00:55:36

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ROSE 0 / 55 / 400 Bloody Summoner 17/11 01:48:49

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 robin 0 / 55 / 400 First Master 17/11 00:46:04