Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 14/11/2021
- Kết thúc: 24h00' ngày 20/11/2021

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
19/11 - 20/11 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL

(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ chung)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 GaoDo 0 / 85 / 400 Grand Master 20/11 00:35:23

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 butsss 0 / 85 / 400 Blade Master 20/11 01:09:53

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ElfNo1 0 / 85 / 400 Hight Elf 20/11 00:52:33

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 GaoTrang 0 / 85 / 400 Duel Master 20/11 00:37:44

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 cuibap 0 / 85 / 400 Lord Emperor 20/11 00:49:43

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 TieuCoCo 0 / 85 / 400 Sumonner 20/11 02:31:06

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 TuanKhi 0 / 85 / 400 First Master 20/11 00:44:51


--- Chế độ gộp bài viết ---

Giải thưởng được trao trực tiếp vào thùng đồ chung của các thành viên, các bạn mở thùng đồ chung kiểm tra và lấy giải.