Đua top Bang Hội Tranh Hùng
- Bắt đầu: 13h00' ngày 14/11/2021
- Kết thúc: 24h00' ngày 24/11/2021


Nội dung sự kiện:
• Sau khi kết thúc sự kiện Ban tổ chức sẽ công bố danh sách 3 Bang hội mạnh nhất để trao thưởng, phần thưởng được trao cho 3 chủ Hội vì thế các bạn tự phân chia cho đồng đội của mình.
Point Tổng của Bang hội phải > 150k Point.
Lưu ý:
- Các Guild có số thành viên Clone > 50% sẽ không được chấp nhận.
- Chỉ tính tối đa 30 thành viên trong 1 Guild, nếu nhiều hơn số 30 thì sẽ bị loại.


Xếp hạng Phần Thưởng
1 120 Ngọc Ước Nguyện
120 Ngọc Tâm Linh
2 90 Ngọc Ước Nguyện
90 Ngọc Tâm Linh
3 60 Ngọc Ước Nguyện
60 Ngọc Tâm Linh


# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Reset Tổng Point Tổng
gobin robin 30
(Loại > 50% Thành viên Clone)
2.543 437.938
1 AnhEm TuanKhi 15 1.628 243.441


Các chủ Guild được giải giao dịch với [NPC]Gift tại lorencia server 1 để nhận phần thưởng.