Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 29/05/2022
- Kết thúc: 24h00' ngày 04/06/2022
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
03/06 - 04/06 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.
Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.


Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL
(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ chung)# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 HYpro 0 / 90 / 400 Grand Master 04/06 01:11:51

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 DK56 0 / 90 / 400 Blade Master 04/06 01:05:17

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 EflBuff 0 / 90 / 400 Hight Elf 04/06 00:53:57

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Next 0 / 90 / 400 Duel Master 04/06 00:47:37

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 DrakLoard 0 / 90 / 400 Lord Emperor 04/06 00:34:44

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 ShallTear 0 / 90 / 400 Dimension Master 04/06 00:40:43

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 SayYeah 0 / 90 / 400 First Master 04/06 00:57:12