Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 24/06/2022
- Kết thúc: 24h00' ngày 30/06/2022

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
29/06 - 30/06 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL

(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ chung)# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 pr11111111 0 / 90 / 400 Grand Master 30/06 00:32:31

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 TrumCuoiPK 0 / 90 / 400 Blade Master 28/06 11:43:30 30/06 00:44:14

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 CaveEtf 0 / 90 / 400 Hight Elf 30/06 00:30:54

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 NgocLy 0 / 90 / 400 Duel Master 28/06 20:44:53 30/06 00:44:16

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Perisic 0 / 90 / 400 Lord Emperor 28/06 15:10:26 30/06 00:40:16

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 SumCave 0 / 90 / 400 Dimension Master 30/06 00:37:38

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 GietCho 0 / 90 / 400 First Master 28/06 10:03:08 30/06 00:42:45