Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 19/07/2022
- Kết thúc: 24h00' ngày 25/07/2022

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
24/07 - 25/07 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL

(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ chung)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 CaveDW 0 / 90 / 400 Grand Master 25/07 00:31:01

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 TrumCuoiPK 0 / 90 / 400 Blade Master 23/07 23:15:05 25/07 00:39:24

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 CaveEtf 0 / 90 / 400 Hight Elf 25/07 00:41:03

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 OnePuchMan 0 / 90 / 400 Duel Master 20/07 21:49:14 25/07 00:29:08

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 MrRight 0 / 90 / 400 Lord Emperor 25/07 00:30:08

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 InYourEyes 0 / 90 / 400 Dimension Master 23/07 22:31:15 25/07 00:30:48

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 HongNhung 0 / 90 / 400 First Master 25/07 00:43:48