Đua top Bang Hội Tranh Hùng
- Bắt đầu: 13h00' ngày 19/07/2022
- Kết thúc: 24h00' ngày 29/07/2022


Nội dung sự kiện:
• Sau khi kết thúc sự kiện Ban tổ chức sẽ công bố danh sách 3 Bang hội mạnh nhất để trao thưởng, phần thưởng được trao cho 3 chủ Hội vì thế các bạn tự phân chia cho đồng đội của mình.
Point Tổng của Bang hội phải > 150k Point.
Lưu ý:
- Các Guild có số thành viên
Clone > 10% sẽ không được chấp nhận.
(Thành viên Clone sẽ được tính là những thành viên ko nằm trong Top 70 nhân vật Reset cao nhất
BXH Anh Hùng ngày cuối.)
- Chỉ tính tối đa 30 thành viên trong 1 Guild, nếu nhiều hơn số 30 thì sẽ bị loại.


Xếp hạng Phần Thưởng
1 120 Ngọc Ước Nguyện
120 Ngọc Tâm Linh
2 90 Ngọc Ước Nguyện
90 Ngọc Tâm Linh
3 60 Ngọc Ước Nguyện
60 Ngọc Tâm Linh

# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Reset Tổng Point Tổng
HungBa Luffy 23 Loại (6 thành viên Clone < Top 70) 2.220 377.864
3AnhEm OnePuchMan 29 Loại (11 thành viên Clone < Top 70) 2.110 314.504
1 TriKy HongNhung 15 1.663 239.648
Các chủ Guild được giải giao dịch với [NPC]Gift tại lorencia server 1 để nhận phần thưởng.