Đua Top 4 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 27/11/2022
- Kết thúc: 24h00' ngày 30/11/2022

- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 100k Gcoin Event (KM)


Gcoin KM dùng để Reset Vip, đổi tên, đổi giới tính, làm nhiệm vụ 3, chuyển nhân vật sang tài khoản khác.
(Gcoin được cộng trực tiếp vào Tài Khoản)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 TocBacViAi 0 / 60 / 400 Grand Master 30/11 00:35:29

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 AnhThoDien 0 / 60 / 400 Blade Knight 30/11 01:31:12

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Angel 0 / 60 / 400 Hight Elf 30/11 00:34:52

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 BomTocDo 0 / 60 / 400 Duel Master 30/11 00:42:47

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Voldemort 0 / 60 / 400 Lord Emperor 30/11 00:40:29

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 7PhuNhan 0 / 60 / 400 Dimension Master 30/11 00:48:26

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 NoName 0 / 60 / 400 First Master 30/11 00:40:41