Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 27/11/2022
- Kết thúc: 24h00' ngày 03/12/2022

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
02/12 - 03/12 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến. (Nhận giải xong các bạn được phép ĐGT)

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL

(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ chung)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 TocBacViAi 0 / 90 / 400 Grand Master 03/12 00:37:47

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 1QuaChuoi9 0 / 90 / 400 Blade Master 03/12 00:41:34

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 TienNu 0 / 90 / 400 Hight Elf 03/12 00:39:14

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 MuAnhHung 0 / 90 / 400 Duel Master 03/12 00:36:16

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Voldemort 0 / 90 / 400 Lord Emperor 03/12 00:33:00

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 messhin 0 / 90 / 400 Dimension Master 03/12 00:39:40

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 NatGao 0 / 90 / 400 Rage Fighter 03/12 09:30:51