Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 22/12/2022
- Kết thúc: 24h00' ngày 28/12/2022

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
27/12 - 28/12 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến. (Nhận giải xong các bạn được phép ĐGT)

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

BXH được tính: Reset > Level > Level Up Cuối.
Bằng Reset bằng Level sẽ tính thời gian lên Level cuối cùng.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL

(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ chung)

# Nhân vật RL/RS/LV Chủng tộc ĐGT Level Up Cuối
1 TocBac 0 / 90 / 400 Thiên Sứ 01:32:25 28/12

# Nhân vật RL/RS/LV Chủng tộc ĐGT Level Up Cuối
1 DKbuffthoi 0 / 90 / 400 Thiên Tướng 01:40:09 28/12

# Nhân vật RL/RS/LV Chủng tộc ĐGT Level Up Cuối
1 Efbuffthoi 0 / 90 / 400 Thiên Nữ 02:15:46 28/12

# Nhân vật RL/RS/LV Chủng tộc ĐGT Level Up Cuối
1 MardLord 0 / 90 / 400 Kiếm Sĩ 26/12 01:04:13 28/12

# Nhân vật RL/RS/LV Chủng tộc ĐGT Level Up Cuối
1 LyMacSau 0 / 90 / 400 Thiên Vương 01:56:25 28/12

# Nhân vật RL/RS/LV Chủng tộc ĐGT Level Up Cuối
1 HanTinh 0 / 90 / 400 Phục Ma 25/12 00:54:26 28/12

# Nhân vật RL/RS/LV Chủng tộc ĐGT Level Up Cuối
1 ViNas 0 / 90 / 400 Quyền Vương 01:00:25 28/12