Sự kiện nhằm tổ chức cho các nhóm, Guild, liên minh tham gia vì đây là một sự kiện rất nhiều khó khăn nếu thực hiện 1 mình.
Lưu ý: phải thoát khỏi Nhiệm Vụ Genus bạn mới có thể Trade đc với các NPC dẫn đường.
Thời Gian:
7h50 - 13h50 - 19h50
Diễn ra trong 15 phút

Nội Dung:
+ Có 4 tầng các bạn phải vượt qua, vào mỗi tầng các bạn sẽ phải chiến đấu với quái vật và Boss mạnh trong lục địa Muonline và tầng thứ 4 sẽ là tầng cuối cùng và Tầng có nhiều cái để các bạn làm việc nhất đó là săn những món đồ quý giá từ Boss Kundun, Boss EroHim từ thành Công Thành Chiến trở về.

ViDeo Giới Thiệu Và Hướng Dẫn Sự Kiện.


PHÒNG SỰ KIỆN
THÔNG BÁO!