Hướng Dẫn Tham Gia Sự Kiện Raklion Event.


Số người tham gia tối đa : 10

Địa điểm bản đồ: map Raklion

Toạ Độ: 175 25

Vật phẩm rớt: Đồ Exl cấp cao ( có thể rớt nhiều món )
2h20 - 10h20 - 16h20 - 22h20Sự Kiện bao gồm 3 giai đoạn :