Chào các bạn.


"Đại Chiến Kundun" là một sự kiện nhằm góp phần làm phong phú Event trong game, nó được thiết kế hấp dẫn và tối ưu để đảm bao việc chạy Event hoàn toàn Auto và tự động.


Thời gian sự kiện:
9h10 - 15h10 - 21h10
diễn ra trong 15 phútVideo giới thiệu và hướng dẫn sự kiện:

PHÒNG SỰ KỆN MU
THÔNG BÁO!