Công thức Ép Cánh 2.5

Công thức Ép Wing 2.5
Các bạn đến Golbin tại Noria sau đó đặt các nguyên liệu cần thiết vào.
Tỷ lệ thành công sẽ là 30%Cloak Of Death
Wing Of Chaos

Wings of LifeWing Of Magic


Chi tiết vật phẩm:

 • Tăng khả năng loại bỏ sức Phòng thủ 4%
 • Tăng khả năng hồi phục hoàn toàn Nội lực 4%
 • Tăng khả năng hồi phục hoàn toàn HP 4 %
 • Tăng khả năng phản đòn khi cận chiến 4%


Nguyên liệu săn tại boss Medusa, Kundun, Selupan.Hướng dẫn xoay Wing 4
Hình ảnh minh họa:
Chi tiết vật phẩm:


 • Tăng khả năng loại bỏ sức Phòng thủ 7%
 • Tăng khả năng hồi phục hoàn toàn Nội lực 7%
 • Tăng khả năng hồi phục hoàn toàn HP 7 %
 • Tăng khả năng phản đòn khi cận chiến 7%


Cấp độ sử dụng: Level 400
Class sử dụng: Tất cả các class.
NPC Mix Wing tại Lorencia Sub1 ( Tọa độ: 123 141)

Nguyên liệu yêu cầu :


 • 1 Lông Vũ Pha Lê X 1 (Săn Boss Kundun, Medusa)
 • 1 Item Zen 50k (Vật Phẩm Vpoint mua tại Webshop)
 • 1 Cánh cấp 3 + 9 trở lên


Tỉ lệ thành công Tối đa là: 45%
(Thất bại sẽ mất hết nguyên liệu)Hướng dẫn xoay Mảnh Cánh Thiên Thần & Chinh Phục
(Nguyên liệu Xoay Wing SS8)

Để có thể xoay được Wing SS8 bắt buộc các bạn phải có mảnh cánh Thiên Thần & Chinh Phục.
2 Nguyên liệu này sẽ ko rơi mà bắt buộc phải nâng cấp từ Wing 4 lên.


Hình ảnh minh họa:

Chi tiết vật phẩm:


 • Dùng để xoay wing SS8
 • Random mảnh cánh Thiên Thần hoặc Chinh Phục


Class sử dụng: Tất cả các class.
NPC Mix Wing tại Lorencia Sub1 ( Tọa độ: 123 141)

Nguyên liệu yêu cầu :


 • 1 Cánh cấp 4 + 9 trở lên


Tỉ lệ thành công Tối đa là: 100%Hướng dẫn xoay Wing SS8

Hình ảnh minh họa:

Chi tiết vật phẩm:


 • Tăng khả năng loại bỏ sức Phòng thủ 8%
 • Tăng khả năng hồi phục hoàn toàn Nội lực 8%
 • Tăng khả năng hồi phục hoàn toàn HP 8 %
 • Tăng khả năng phản đòn khi cận chiến 8%


Cấp độ sử dụng: Level 400
Class sử dụng: Tất cả các class.
Xoay Tại: NPC Gobin Tại Noria Server 1 ( Tọa độ: 180 102)

Nguyên liệu yêu cầu :


 • 1 Lông Vũ Pha Lê X 1 (Săn Boss Kundun, Medusa)
 • 1 Mảnh cánh thiên thần hoặc chinh phục (Đổi từ Wing 4)
 • 1 Item EXC + 9 + 4 tính năng trở lên
 • 1 Ngọc sáng tạo
 • 1 Chaos (Ngọc hỗn nguyên)
 • 1 Cụm Ngọc Ước Nguyện 10 viên
 • 1 Cụm Ngọc Tâm Linh 10 viên


Tỉ lệ thành công Tối đa là: 40% ( bao gồm cả các loại ngọc tỷ lệ )
Nếu thất bại sẽ mất hết nguyên liệu.Hướng dẫn xoay Wing SS13

Hình ảnh minh họa:

Chi tiết vật phẩm:


 • Tăng khả năng loại bỏ sức Phòng thủ 10%
 • Tăng khả năng hồi phục hoàn toàn Nội lực 10%
 • Tăng khả năng hồi phục hoàn toàn HP 10%
 • Tăng khả năng phản đòn khi cận chiến 10%


Cấp độ sử dụng: Level 400
Class sử dụng: Tất cả các class.
NPC Mix Wing tại Lorencia Sub1 ( Tọa độ: 123 141)

Nguyên liệu yêu cầu :


 • 1 Lông Vũ Pha Lê X 1 (Săn Boss Kundun, Medusa)
 • 3 Item Zen 50k (Vật phẩm Vpoint mua Webshop)
 • 1 Cánh SS8 + 9 trở lên


Tỉ lệ thành công Tối đa là: 30%
(Thất bại sẽ mất hết nguyên liệu)