Nhiệm vụ Gens PVP - nguyên liệu để tạo đồ thần Hoàng Kim

I/ Gia nhập Gia tộc

- Cần lv tối thiểu 400, đang không ở Hội nào, không ở trạng thái pt.

- Gens Duprian : đến Lorencia, toạ độ 141 124, chọn " Tham gia Gens Duprian " rồi chọn " Vâng, tôi muốn tham gia ".

- Gens Vanert : đến Noria, toạ độ 167 100, chọn " Tham gia Gens Vanert " rồi chọn " Vâng, tôi muốn tham gia ".

II/ Thực hiện Nhiệm Vụ

1/ Nhiệm vụ 1


- Lv từ 230 => 299.

- Nói chuyện với NPC Gens, chọn " Chấp nhận một nhiệm vụ Gens " rồi đi thực hiện.

- Yêu cầu :
+ Tiêu diệt 255 bò cạp Scorpion tại map Karultan.
+ Tìm 1 Ngôi sao thiên giới +1.
+ Tìm 1 Ngôi sao thiên giới +2.
+ Tìm 1 Ngôi sao thiên giới +3.
+ Tìm 1 Ngôi sao thiên giới +4.

- Phần thưởng :
+ 80 điểm điểm đóng góp vào gia tộc.
+ 1 Hoa mai trắng.


2/ Nhiệm vụ 2

- Lv từ 300 => 339.

- Nói chuyện với NPC Gens, chọn " Chấp nhận một nhiệm vụ Gens " rồi đi thực hiện.

- Yêu cầu :
+ Tiêu diệt 50 Hắc cuồng thú ( quái Huyết lâu 8 ).
+ Tiêu diệt 50 Đoạt mệnh quỷ ( quái Huyết lâu 8 ).
+ Tiêu diệt 50 Huyết ma pháp vương ( quái Huyết lâu 8 ).
+ Tiêu diệt 5 quái loại DK trong Hỗn Nguyên Lâu 7.
+ Tiêu diệt 5 quái loại DW hoặc Elf trong Hỗn Nguyên Lâu 7.

- Phần thưởng :
+ 100 điểm điểm đóng góp vào gia tộc.
+ 1 Hoa đào đỏ.


3/ Nhiệm vụ thứ 3

- Lv từ 340 => 359.

- Nói chuyện với NPC Gens, chọn " Chấp nhận một nhiệm vụ Gens " rồi đi thực hiện.

- Yêu cầu :
+ Tiêu diệt 10 Dơi lửa tại tarkan.
+ Tiêu diệt 5 Phượng hoàng lửa tại Icarus.
+ Tiêu diệt 4 Quỷ Vương tại Aida.
+ Tiêu diệt 2 Phù thuỷ ánh sáng ( WW ).

- Phần thưởng :
+ 150 điểm điểm đóng góp vào gia tộc.
+ 1 Ngọc Ước Nguyện.
+ 1 trái táo +5.


4/ Nhiệm vụ thứ 4

- Lv từ 360 => 379.

- Nói chuyện với NPC Gens, chọn " Chấp nhận một nhiệm vụ Gens " rồi đi thực hiện.

- Yêu cầu :
+ Tiêu diệt 255 Quỷ Khổng Lồ tại Vulcanus.
+ Tiêu diệt 1 Boss NightMare.
+ Tiêu diệt 1 Boss Erohim tại map Karultan toạ độ 40 152.
+ Tiêu diệt 1 Boss Kundun tại Kalima 7.
+ Tiêu diệt 3 Boss Selupan tại Event Raklion.

- Phần thưởng :
+ 200 điểm điểm đóng góp vào gia tộc.
+ 1 Ngọc Tâm Linh.
+ 1 trái táo +9.5/ Nhiệm vụ thứ 5

- Lv từ 380 => 400.

- Nói chuyện với NPC Gens, chọn " Chấp nhận một nhiệm vụ Gens " rồi đi thực hiện.

- Yêu cầu :
+ Tiêu diệt 12 Boss Selupan tại Event Raklion.
+ Tiêu diệt 5 Boss Kundun tại K7.
+ Tiêu diệt 5 Boss Medusa tại Event Swamp..
+ Tiêu diệt 1 Boss Chúa quỷ Gaion tại Event Baruka vào ngày chủ nhật.
+ Tìm 1 Ngôi sao thiên giới +5

- Phần thưởng :
+ 250 điểm điểm đóng góp vào gia tộc.
+ 10 Ngọc Ước Nguyện.
+ 1 giáp hộ mệnh +9.Ở phiên bản này Vé Hoàng Kim không được bán trong shop Pcpoint