Đua Top 7 Ngày BXH Chủng Tộc
- Bắt đầu: 13h00' ngày 21/04/2021
- Kết thúc: 24h00' ngày 27/04/2021

Đua Top Dựa Trên BXH:
- BXH Chủng Tộc.
Lưu ý:
- Đổi giới tính từ ngày
26/04 - 27/04 sẽ bị loại khỏi Event này.
- Nhân vật phải Max RS/LV mới có cơ hội nhận giải.
- Nếu Trước 24h mà đã có đủ danh sách Top
(Max RS và Level), BQT sẽ chốt giải sớm hơn dự kiến.

Nội Dung:
- Mỗi Class sẽ có 1 giải tương ứng với 1 người đứng đầu Class đó.

Bảng xếp hạng tính như sau: Reset -> Level -> Thời gian reset
Nếu có 2 nhân vật bằng Reset và Level thì sẽ tính thời gian ai Reset sớm hơn dc xếp trước.

Phần thưởng:
Thứ Hạng Phần Thưởng Top 1 Class
Top 1 Class 1 Wing 2 Class + Luck + MNL

(Giải thưởng sẽ được trực tiếp vào thùng đồ chung)

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 HieuThuZai 0 / 85 / 400 Grand Master 27/04 00:42:07

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 MaxStr 0 / 85 / 400 Blade Master 27/04 00:46:49

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 MaxEne 0 / 85 / 400 Hight Elf 27/04 00:32:20

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 HuaansHN 0 / 85 / 400 Duel Master 22/04 21:33:20 27/04 00:25:32

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 Tequila 0 / 85 / 400 Lord Emperor 27/04 00:35:42

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 1NaiChuoi9 0 / 85 / 400 Dimension Master 27/04 01:05:14

# Nhân vật RL/RS/LV Lớp nhân vật ĐGT Lúc RS Cuối
1 NamHN 0 / 85 / 400 First Master 27/04 00:49:20