Đua top Bang Hội Tranh Hùng
- Bắt đầu: 13h00' ngày 21/04/2021
- Kết thúc: 24h00' ngày 01/05/2021


Nội dung sự kiện:
• Sau khi kết thúc sự kiện Ban tổ chức sẽ công bố danh sách 3 Bang hội mạnh nhất để trao thưởng, phần thưởng được trao cho 3 chủ Hội vì thế các bạn tự phân chia cho đồng đội của mình.
Point Tổng của Bang hội phải > 150k Point.
Lưu ý:
- Các Guild Clone sẽ không được chấp nhận.
- Chỉ tính tối đa 30 thành viên trong 1 Guild, nếu nhiều hơn số 30 thì sẽ bị loại.


Xếp hạng Phần Thưởng
1 120 Ngọc Ước Nguyện
120 Ngọc Tâm Linh
2 90 Ngọc Ước Nguyện
90 Ngọc Tâm Linh
3 60 Ngọc Ước Nguyện
60 Ngọc Tâm Linh


# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Reset Tổng Point Tổng
1 NatRuou NamHN 30 2.836 477.990
2 ChiEmMu HieuThuZai 30 2.668 443.690
3 AnhEm ZzMrTuanzZ 30 2.539 423.741


Các chủ Guild giao dịch với [NPC]Gift tại lorencia server 1 để nhận phần thưởng.